• Дитяча інфектологія Сміян

  Сміян Іван Семенович — Вікіпедія Название: Дитяча інфектологія Сміян
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 10.4 mb
  Скачано: 1179 раз

  Сміян Іван Семенович — Вікіпедія
  Іван Семенович Сміян народився 10 січня 1929 року в селі Білка, нині ... у дітей» (2001),; «Дитяча інфектологія» (2004),; «Генетика дитячого віку» (2005 ), ...

  Дитяча інфектологія Сміян

  Його дослідження охоплюють широке коло проблем розробка питань етіології, патогенезу, клініки і лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, сечової систем, гіпотрофії, патології періоду новонародженосгі визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей. У січні 2009 року 80-річчя івана семеновича сміяна в тернопільському державному медичному університеті імені і. Чекаємо тринадцятої, іване семеновичу! Текст про кн.

  Правда, реалізм, тверезість, а не звеличуючий обман, повинні бути провідною лінією в країні, в керівництві держави, в науці країна сподівається на чесних людей порядних політиків, гуманних лікарів, непідкупних юристів, високо моральних вчителів. Треба всюди, добрі люди, приятеля мати спогади. Санаторно-курортное лечение детей при заболеваниях почек, мочевыводящих путей и нарушении солевого обмена санаторно-курортное лечение детей.

  Григорія сковороди, медаллю мінвузу урср за досягнення в навчальній і методичній роботі, медаллю за доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения в. Ендогена інтоксикація та її корекція в педіатрії збірник науково-практчної конференції. Новий томик від сміяна текст про кн.

  У 1961 році захистив кандидатську дисертацію на тему курортне лікування хронічного у 1968 році захистив докторську дисертацію на тему хронічні захворювання гепатобіліарної системи у дітей і їх санаторно-курортне лікування. Григорія сковороди світлана долеско центр української культури та мистецтва. У 2010 році у видавництві підручники і посібники видано бібліографію праць науковця і.

  Уперше науково обгрунтував та розробив методи лікування дітей на питних курортах. Наказ 44-к від про нагородження відзнакою знак пошани національної академії медичних наук україни тдму отримав високу нагороду від національної медичної академії наук україни 31-ша книжка івана сміяна текст рец. Висококваліфікований педіатр, один з провідних вчених у галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології.

  Моз срср, національної академії медичних наук україни, республіканської асоціації педіатрів, місцевих органів влади медицина  це поєднання науки і практики,  така життєва позиція професора івана семеновича сміяна, якому виповнилося 80 років  завжди у праці, в творчому горінні, і не помітиш, як летять роки  лариса лукащук  і що ж нам належить. Неосяжне життя івана сміяна текст книга спогадів життя неосяжне б. Щоб в усіх у нас все було гаразд спогади. Підготував 43 доктори та кандидати наук, є почесним головою ради вчених трускавця, почесним головою тернопільської обласної асоціації педіатрів, членом численних редколегій науково-практичних журналів у минулому був головою обласного товариства знання, депутатом міських рад трускавця і тернополя тернопільського державного медичного університету імені і. Відомий учений в галузі дитячої патології гепатобіліарної системи, нирок та сечовивідних шляхів, гіпотрофії.


  СМІЯН Іван Семенович :: НАМН України


  Відомий учений в галузі дитячої патології гепатобіліарної системи, нирок та ... "Медична генетика дитячого віку" (2003); "Дитяча інфектологія"(2004); ...

  Дитяча інфектологія Сміян

  Підручники та посібники - Кафедра педіатрії №2
  Сходинки до оволодіння професією лікаря/ І.С. Сміян, Г.А. Павлишин, В.О. ... Дитяча інфектологія [Текст] : навч. посібник для студ. вищих мед. навч. закл.
  Дитяча інфектологія Сміян При викладанні дитячої кардіології студентам IV та VI курсів медичного. Павлишин, В. вищих мед. Мозгова, Т. На все ти, боже, Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 72 монографій, підручників. А. у дітей» (2001),; «Дитяча інфектологія» (2004),; «Генетика дитячого віку» (2005 ), . Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук. У січні 2009 року 80-річчя івана семеновича сміяна в тернопільському державному медичному університеті імені і. Неосяжне життя івана сміяна текст книга спогадів життя неосяжне б. Іван Семенович Сміян народився 10 січня 1929 року в селі Білка, нині. Актуальні питання патології органів травлення у дітей збірник науково-практичної конференції. Комплексное лечение детей с хроническими заболеванями печени и желчных путей в условиях курорта. С. Сходинки до оволодіння професією лікаря/ І. ]. 01. Журнал «Актуальная инфектология» 3 (12) 2016. І. Дитяча інфектологія [Текст] : навч. Григорія сковороди світлана долеско центр української культури та мистецтва. Наукова діяльність професора івана сміяна, дослідження чи завершення наукового напрямку відзначалися виданнями монографій або проведенням заключних конференцій, зокрема санаторно-курортное лечение детей с хроническими заболеваниями печени и желчных путей  м. На 01.
 • Дитяча неврологічна служба у 2007 році й перспективи її розвитку


  Трускавця, занесений до книги видатних людей хх сторіччя (кембрідж, 1998). Працював лікарем, головним лікарем дитячого санаторію джерело у м. Член правління асоціації педіатрів урср, голова тернопільської обласної асоціації педіатрів (обидва  1970), член (теперішній ректор) та іван сміян (третій ректор тернопільского медичного університету) навчався у фельдшерсько-акушерській школі, після закінчення якої в 1948 році отримав призначення завідувача фельдшерсько-акушерським пунктом у с. Як важко все життя щасливим бути  спогади. Національної академії медичних наук україни, обраний 25.

  Підготував 43 доктори та кандидати наук, є почесним головою ради вчених трускавця, почесним головою тернопільської обласної асоціації педіатрів, членом численних редколегій науково-практичних журналів у минулому був головою обласного товариства знання, депутатом міських рад трускавця і тернополя тернопільського державного медичного університету імені і. Підготував 4 докторів та 39 кандидатів наук. Нагороджений орденом знак пошани, золотою медаллю миру, золотою медаллю болгарсько-радянської дружби вечна дружба, міжнародною літературно-мистецькою премією ім. Неосяжне життя івана сміяна текст книга спогадів життя неосяжне б. Заболевания органов пищеварения бальнеотерапия при заболеваниях в детском возрасте.

  Щоб в усіх у нас все було гаразд спогади. Ленина, грамотами та памятними знаками моз україни, моз срср, національної академії медичних наук україни,  асоціації педіатрів, місцевих органів. Новий томик від сміяна текст про кн. Ендогена інтоксикація та її корекція в педіатрії збірник науково-практчної конференції. України (1986), відмінник охорони здоровя (1978), академік академії наук вищої освіти україни (1994), завідувач кафедри педіатрії (1970-2003), проректор з навчальної роботи (1975-1961) та ректор (1981-1997) тернопільского державного медичного університету ім. Його дослідження охоплюють широке коло проблем розробка питань етіології, патогенезу, клініки і лікування захворювань гепатобіліарної, бронхолегеневої, сечової систем, гіпотрофії, патології періоду новонародженосгі визначення концепції виникнення, класифікації та лікування синдрому мальабсорбції, ендогенної інтоксикації та її корекції в педіатрії, роль перекисного окислення ліпідів стану мінеральної щільності кісток при різній патології у дітей. Відомий учений в галузі дитячої патології гепатобіліарної системи, нирок та сечовивідних шляхів, гіпотрофії. Всі свої обовязки я завжди виконував старанно, сумлінно, оскільки вони мені були приємні. Григорія сковороди світлана долеско центр української культури та мистецтва. Наука в широкому розумінні і як розщеплюється атом, і як виховувати дітей і дорослих теж.

  На 01.01.2007 року під наглядом у дитячих лікувально-профілактичних закладах системи МОЗ України перебувало 8 536 066 дітей віком 0–17 років,  ...

  Досвід викладання дитячої кардіології студентам IV та VI курсів ...

  При викладанні дитячої кардіології студентам IV та VI курсів медичного ... уражень серцево-судинної системи у дітей [Текст] / О.І. Сміян, Ю.А. Мозгова, Т.П. Бинда [та ін.] ... Журнал «Актуальная инфектология» 3 (12) 2016
 • Стандарты и рекомендации в современной нейротравматологии Потапов А.А
 • Военно-полевая терапия, Гембицкий Е.В., Комаров Ф.И
 • Перфузионная сцинтиграфия миокарда (учебное пособие) Труфанов Г. Е.
 • Логопедический массаж - Дьякова Е. А.
 • Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка, Лемешко З.А
 • Психіатрія.О. К. Напрєєнко.К. Здоров я
 • Лечение чистотелом Л.А. Костина
 • Поликлиническая терапия Давыдкин
 • Топическая диагностика заболеваний нервной системы - Скоромец А.А. - Практическое руководство
 • Неотложная терапия в кардиологии. Справочник Фомина
 • Функциональная диагностика и лечение в стоматологии Хватова В. А.
 • Ждем ребенка. Рекомендации, подсказки, советы Башкирова
 • Гастроэнтерология. 2013. №473 (Тематический номер Новости медицины и фармации )
 • Закон гармонии в нас Люшер
 • Дитяча інфектологія Сміян

NEW