• Сестринський процес: етапи, зміст, документація. 96 с. Кудрявцева

  Навчальна програма з предмету Основи медсестринства Название: Сестринський процес: етапи, зміст, документація. 96 с. Кудрявцева
  Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
  Размер: 2.8 mb
  Скачано: 508 раз

  Навчальна програма з предмету Основи медсестринства
  Медсестринський процес розглядається як метод організації та надання догляду за ... основні види медичної документації приймального і соматичного ..... Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв'язок і зміст кожного етапу. ...... Кудрявцева Т.О. Сестр

  Сестринський процес: етапи, зміст, документація. 96 с. Кудрявцева

  В основі мс процесу перебуває пацієнт як особистість, яка потребує комплексного підходу. Обовязковою умовою є участь пацієнта (чи членів його родини) у прийнятті рішень стосовно мети догляду, плану мс втручань і способів реалізації цього плану. .

  Гарантуються якість надання допомоги, професіоналізм медичної сестри, безпека і надійність медичного обслуговування. Включає порівняння досягнутого із запланованими результатами догляду, оцінку ефективності запланованого сестринського втручання, подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті, критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок. Включає збір необхідної інформації, аналіз зібраної інформації, визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреб в догляді. Обєктивне обстеження пацієнта фізичне обстеження, знайомство з медичною картою, бесіда з лікарем, вивчення спеціальної літератури з догляду. Включає встановлення мети і завдань догляду, визначення типів сестринських втручань, які необхідні для задоволення кожної з потреб, обговорення з пацієнтом плану догляду, знайомство інших з планом догляду.


  Медсестринський процес, перший та другий етапи


  Перший етап сестринського процесу: сестринське обстеження пацієнта ... 3. Підтвердження діагнозу. 4. Документація діагнозу. Етап 3. Планування ...

  Сестринський процес: етапи, зміст, документація. 96 с. Кудрявцева

  особливості спілкування медичної сестри з особистістю пацієнта ...
  5. Кудрявцева Т. О. Сестринський процес: етапи, зміст, документація : навч.- метод. посіб. / Т. О. Кудрявцева. -. К. : Здоров'я, 2001. - 96 с. 6. Шевченко О. Т.
  Сестринський процес: етапи, зміст, документація. 96 с. Кудрявцева О. Гарантуються якість надання допомоги, професіоналізм медичної сестри, безпека і надійність медичного обслуговування. - метод. основні види медичної документації приймального і соматичного. / Т. медсестринської справи і засвоїти медсестринський процес, а також навчити студентів техніці. Обовязковою умовою є участь пацієнта (чи членів його родини) у прийнятті рішень стосовно мети догляду, Обєктивне обстеження пацієнта фізичне обстеження. посіб. 6. Документація діагнозу. Включає встановлення мети і завдань догляду, визначення типів сестринських втручань, які необхідні для задоволення кожної з потреб, обговорення з пацієнтом плану догляду, знайомство інших з планом догляду.
 • Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв'язок і зміст кожного ...


  . Обєктивне обстеження пацієнта фізичне обстеження, знайомство з медичною картою, бесіда з лікарем, вивчення спеціальної літератури з догляду. Включає встановлення мети і завдань догляду, визначення типів сестринських втручань, які необхідні для задоволення кожної з потреб, обговорення з пацієнтом плану догляду, знайомство інших з планом догляду. Обовязковою умовою є участь пацієнта (чи членів його родини) у прийнятті рішень стосовно мети догляду, плану мс втручань і способів реалізації цього плану. Включає збір необхідної інформації, аналіз зібраної інформації, визначення явних і потенційних проблем пацієнта і його потреб в догляді. Включає порівняння досягнутого із запланованими результатами догляду, оцінку ефективності запланованого сестринського втручання, подальшу оцінку і планування, якщо очікувані результати не були досягнуті, критичний аналіз всіх стадій цього процесу і внесення необхідних поправок. В основі мс процесу перебуває пацієнт як особистість, яка потребує комплексного підходу. Гарантуються якість надання допомоги, професіоналізм медичної сестри, безпека і надійність медичного обслуговування.

  Другий етап медсестринського процесу: медсестринська діагностика. ... Документування плану догляду в навчальній медсестринській історії хвороби. 5. ... Планування мед сестринських втручань по задоволенню потреб пацієнта.

  Основи медсестринства

  медсестринської справи і засвоїти медсестринський процес, а також навчити студентів техніці ... основні види медичної документації приймального і соматичного .... Етапи медсестринського процесу, їх взаємозв'язок і зміст кожного ...... Кудрявцева Т.О. С
 • Стандарты и рекомендации в современной нейротравматологии Потапов А.А
 • Военно-полевая терапия, Гембицкий Е.В., Комаров Ф.И
 • Перфузионная сцинтиграфия миокарда (учебное пособие) Труфанов Г. Е.
 • Логопедический массаж - Дьякова Е. А.
 • Ультразвуковая диагностика заболеваний желудка, Лемешко З.А
 • Психіатрія.О. К. Напрєєнко.К. Здоров я
 • Лечение чистотелом Л.А. Костина
 • Диагностика и консервативное лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной системы - Корж А.А.
 • Микробиология и иммунология Воробьев А.А
 • Основы радиационной биофизики Кудряшов Беренфельд
 • Рентгенодиагностика позвоночника для мануальных терапевтов. Т. I, II
 • Детская и подростковая гинекология Коколина В.Ф.
 • Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: учебник для медицинских колледжей и училищ
 • Депрессии в общей медицине : монография Смулевич А.Б.
 • Сестринський процес: етапи, зміст, документація. 96 с. Кудрявцева

NEW